[Cyp-IMC-turkce] Güncelleme Duyurusu

Sendika.Org duyuru at sendika.org
Tue Apr 12 02:38:35 PDT 2005


Merhaba,
Aþaðýda sitemize 06 Nisan 2005 - 12 Nisan 2005 tarihleri arasýnda eklenen bazý yazýlarý bulabilirsiniz.

1 Mayýs ve Özelleþtirme Dersleri 1/SEKA Dosyamýz yayýnda.

 Ayrýca Emeðin Ajandasý Bölümümüz yayýna geçti. Emeðin Ajandasýnda gün gün, saat saat eylem, þenlik, panel ve tüm etkinliklerin duyurularýný takip edebilir, ayrýca etkinliklerinizin duyurularýný yayýnlayabilirsiniz.

Daha fazlasý için www.sendika.org u ziyaret ediniz.::Makaleler::

Ýran Emek Hareketindeki Ana Geliþmeler-Askar Karimi* (12.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2250&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Opus Dei ve John Paul II: Çok Saðcý Bir Papa-Vicente Navarro (11.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2249&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Devlet Partisi ve Tefeci Çýðýrtkanlýk-Bülent Tütmez (11.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2246&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Haydutluk versus Hýrsýzlýk veya Mecburen "Sokak" Çocukluðu - Yüksel Akkaya (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2208&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Özelleþtirme Dersleri (1) - SEKA (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2199&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
1 Mayýs 2005'e Doðru (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2188&mode=thread&order=0&thold=0
-----------


::Belgeler/Seçtiklerimiz::

SEKA Ýþçileri Adýna Kaðýt-Der Basýn Açýklamasý (12.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2257&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
SEKA Ýzmit Ýþletmesi Verimliliði Arttýrma Raporu (12.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2252&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
BES'ten Öðrenerek Mücadeleyi Örmek - Yüksel Akkaya (Evrensel) (10.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2243&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Dünya Kadýn Yürüyüþü Kolombiya'ya Ulaþtý (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2242&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ýkitelli Emek Çalýþmalarý Merkezi'nin 1 Mayýs Bildirileri (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2228&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
SEKA Gerçeði - Erinç Yeldan (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2227&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Papa'nýn elinde kan var - Terry Eagleton (Radikal) (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2219&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
SEKA'da Olup Bitenler(!)- Ankara Emek Çalýþmalarý Merkezi (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2218&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
1 Mayýs Afiþ ve Fotoðraflarý (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2190&mode=thread&order=0&thold=0
-----------


::Emek Haberleri::

17 Nisan Dünya Çiftçi Mücadele Günü Türkiye Programý (12.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2251&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara- Altýndaðlý Emekçiler Örgütleniyor (11.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2248&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara - Coþkulu ve Görkemli 1 Mayýs Ýçin Hazýrlýklar Baþladý (11.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2247&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Trabzon'da Ülkücü Terör Sürüyor (10.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2245&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Hububat-Sen ve Ayçiçek-Sen Kuruldu (10.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2244&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Çorum'da Grizu Patlamasý (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2240&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara - BES Trabzon'da Yaþanan Saldýrýlarý Kýnadý (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2239&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ýzmir Hilton'a Grev Kararý Asýldý (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2238&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Muðla'da 1 Mayýs Kutlanacak (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2237&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Faþistler Gazi'de Bir Kiþiyi Öldürdü (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2236&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
KESK Genel Merkezi Ankara'ya Taþýnýyor (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2235&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Tekel Ýþçisi Ankara'da (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2234&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara - SES Genel Saðlýk Sigortasý Balonunu Patlattý (09.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2233&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara - BES Üyeleri Sürgünlere Sahip Çýkýyor (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2232&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Mersin'de Saðlýkta Dönüþüm Projesine Karþý Eylem (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2231&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Sendika.Org Dört Yaþýnda (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2230&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Halkevleri'nin Trabzon'daki Ülkücü Terörle Ýlgili Raporu Yayýnlandý (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2229&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Fransa'da Öðrenciler 400 Okul Ýþgal Etti (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2221&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Dünya Kadýn Yürüyüþü Kolombiya'ya Ulaþtý (08.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2220&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara - Büro Emekçileri Kararlý : "Bu Yasa Meclisten Geçmeyecek " (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2217&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Emekli-Sen TÜFE Farklarýný Ýstiyor (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2216&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Özelleþtirme Ýþsizlerinin Baþvurularý Baþladý (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2215&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ülkücü Teröre Tepkiler Sürüyor (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2214&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Denizli- Çardak Tekstil Ýþçisi Ýsyan Etti (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2213&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Demiryollarýnda 6 Bin Ýþçi Çýkartýlýyor (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2212&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
TEKEL Ýþçileri Yarýn Ankara'da (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2211&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Cesur Çuval'da Üretim Durdu (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2210&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Gübretaþ ve Egesil AÞ'de Grev Kararý (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2209&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Petkim Ýþçileri 40.Kuruluþ Yýlýný Eylemle Kutladý (07.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2207&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Saðlýk Çalýþanlarý 21 Nisan'da Grevde (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2206&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
ODTÜ Öðrencileri "Polis Defol, Üniversiteler Bizimdir" (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2205&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Sendikalar "Ýstanbul'da 1 Mayýs Kadýköy'de" Dedi (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2204&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Trabzon-Faþistler Bu Kez TAYAD'lýlarý Hedef Aldý! (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2203&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Ankara- Büro Emekçileri AKP'yi Uyardý! (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2198&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Tekel Ýþçileri Eyleme Hazýrlanýyor (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2197&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Brezilya- Topraksýz Ýþçiler Ýþgalleri Sürdürüyor (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2196&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
"Kazanýlmýþ Haklarýmýzý Vermeye Niyetimiz Yok!" (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2195&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Hatay - Irak Maðdurlarý Torba Yasayý Ýstemiyor (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2194&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Kocaeli - Büro Emekçilerinden Baþarýlý Ýþ Býrakma Eylemi (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2193&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Nijerya- Petrol Ýþçileri Greve Gidiyor (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2192&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Büro Emekçileri 6-7 Nisan'da Ýþ Býrakýyor (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2191&mode=thread&order=0&thold=0
-----------
Hýncal Uluç'a Hemþirelik Mesleðine Saygý Çaðrýsý (06.04.2005)
http://www.sendika.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2187&mode=thread&order=0&thold=0
-----------


Not:
Güncelleme bilgileri duyuru at sendika.org tarafýndan haftada sadece bir kere gönderilir. Bu mesajlarý almak istemiyorsanýz, duyuru at sendika.org adresine eposta listesinden çýkmak istiyorum konulu bir mesaj atýnýz.


More information about the Cyprus-turkish-language mailing list