[Imc-antwerpen] Proposal on Belgium issue [ NL | Eng ]

han op indymedia.be han op indymedia.be
Ma Sep 13 14:02:33 PDT 2004


Aangezien er op de imc-process lijst geen consensus bereikt werd over de
manier waarop het Belgische Indymedia-probleem dient te worden opgelost,
stellen we voor om deze discussie opnieuw op lokaal niveau te voeren.

---------

Het imc-belgium-process team stelt het volgende voor om tot een
oplossing te komen in de discussie over belgium.indymedia.org.

We stellen een vergadering voor tussen het belgium.indymedia.org-team en
het syndicationproject om na te gaan hoe beide projecten kunnen
samenwerken, gemeenschappelijke projecten kunnen ontwikkelen (of niet),
naar elkaar kunnen verwijzen, ...

Dit zou best een fysieke vergadering zijn aangezien we niet erg ver van
elkaar vandaan wonen, en aangezien fysieke vergaderingen gewoonlijk
makkelijker tot een consensus leiden. (Beide groepen zouden
woordvoerders kunnen afvaardigen die een mandaat van hun collectief
ontvingen) We stellen voor om deze vergadering te laten modereren door
iemand waarbij iedereen zich goed voelt (bijvoorbeeld Hans Lammerant,
David Lessers)

Aangezien het niet onze bedoeling is om het syndicationproject tegen te
houden, stellen we voor dat de Belgische syndication site goedgekeurd
wordt en als een project en opgenomen wordt in de steden/landenlijst van
Indymedia.

Evenmin zullen we ons verzetten tegen gelijk welke andere url die het
syndicationproject zou willen gebruiken: be.indy, belgie.indy,
syndibelgium.indy, ... Al deze url's zijn passende 'nationale' url's en
gaan niet in tegen de bestaande consensus. Daarom bieden ze een goede
oplossing totdat er een consensus bereikt wordt over het gebruik van
belgium.indymedia.org.

--------
We roepen ook op tot een constructief debat zonder scheldpartijen of
provocaties.

Het Belgische process-team:
Bruno, Christophe, Mauricio, han, DrKeuk, Raf en Mara-----------------------------------
[Eng]

As there seems to be no concencus in this list on how to deal with the
belgium situation we propose to take this back to the local level.
-----
The imc-belgium-process team proposes the following to try to reach a
solution on the belgium.indymedia.org question.

A meeting between the belgium.indymedia.or collective and the
syndication project to  see how they can cooperate, have common projects
(or not), refer to each-other, ...
This should best be a physical meeting as we do not live that far away
from each-other and real physical meetings tend to be a better way to
reach a consensus.  (Both groups could send spokespeople who receive a
mandate from their collective).  We propose this fysical meeting would
be facilitated by a person we all feel comfortable with. (examples, Hans
Lammerant, David Dessers)

As we do not want to block the syndication project we propose that the
Belgium syndication site is approved as a project and listed in the 
cities list together with the other projects. We will not obstruct
this in any way.
We will not oppose any other URL they would like to choose: be.indy;
belgie.indy; belgique.indy; syndibelgium.indy;... . All of these URLs
would be appropriate 'national' URLs for this project and would not go
against the existing consensus. Therefore they are good solutions untill
a concencus can be reached upon the use of belgium.indymedia.org.

We would like to call for a constructive debate without name-calling or
provocations. 

Imc-belgium-process team: 
Bruno, christoph, Mauricio, han, DrKeuk, Raf & Mara.
Meer informatie over de IMC-Antwerpen maillijst