[imc-denmark] feature request: Løslad Alassane Moussbaou

Morten Toft Pedersen hankien at phreaker.net
Fri Jan 6 11:17:37 PST 2006


Jeg synes det er en dårlig ide. Det er ikke en artikel med en pressemeddelelse 
som opfordrer til at støtte en underskriftsindsamling. Det synes jeg er 
problematisk at sætte på som feature.

(Kan godt uddybe, men gider ikke rigtig :P)

- Morten

On Friday 06 January 2006 16:08, Simon Shine wrote:
> Jeg synes at artiklen Løslad Alassane Moussbaou skal laves om til en
> feature fordi den er godt skrevet, aktuel og fordi vi ikke har haft en
> ny feature i nogen tid.
>
> http://indymedia.dk/newswire.php?story_id=320
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-denmark/attachments/20060106/afae8667/attachment.pgp 


More information about the imc-denmark mailing list