Re: [CMI Galiza] engadir liña de ligazóns tipo CMI PT

imc-galiza lists.indymedia.org imc-galiza lists.indymedia.org
Domingo, 14 de Novembro de 2004 - 04:43:36 PST


Olá,

Concordo Lars? com essa proposta... Seria um bocado
recuperar a situação anterior ao ataque do Fbi, a ver
se no CMI PT se recupera de novo tb a ligação aos
textos portugaliza pois como cá se tirara a ligação
fez-se o mesmo.

Apertas.
Luís

 --- imc-galiza  lists.indymedia.org escreveu: 
> xentes
> 
> estiven relendo a posta en común sobre textos
> fundacionais/ CMI 
> Portugaliza iniciada por Luis. por unha parte non
> parece que haxa 
> contradicións entre os textos fundacionais galegos e
> os portugalegos, e 
> por outra parece que tod  s estamos interesad  s en
> que ese proxecto 
> avance.
> 
> ocúrreseme que unha forma de materializar esa posta
> en común en algo  
> visibel, sería engadir unha liña de ligazóns
> equivalente á do CMI PT, 
> onde haxa unha entrada que apunte aos textos
> fundacionais.
> 
> penso que podería ser visibel na franxa branca que
> hai debaixo da  
> cabeceira, aliñada á dereita, con estas entradas:
> 
> * publicar (iría ao formulário de publicación)
> 
> * entrada (iría á entrada do CMI)
> 
> * sindicación (información sobre cómo sindicar as
> notícias do CMI)
> 
> * IRC (a unha páxina con info sobre usar o IRC)
> 
> * contactos (a un formulário que permita enviar
> mensaxes á lista)
> 
> * textos fundacionais (á páxina dos textos do CMI
> Portugaliza)
> 
> por suposto todo no seu correspondente idioma, en
> portugués por  
> defecto. 
> 
> fareino durante a semana que ven se non hai
> obxeccións á proposta. qué 
> vos parece a idea?
> _______________________________________________
> imc-galiza mailing list
> imc-galiza  lists.indymedia.org
>
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-galiza
>  

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Mais informações acerca da lista imc-galiza