[CMI Galiza] Cambiamos os "enderezos" da lista?

imc-galiza lists.indymedia.org imc-galiza lists.indymedia.org
Domingo, 21 de Novembro de 2004 - 14:56:22 PST


Olá, dende xa fai unhas semanitas o remitente que figura nas mensaxes da
lista  é o da propia lista, perosalmente prefiro ver o da persoa que envia
á lista.

¿Que vos parece se o ponhemos melhor que se miren de quen son as mensaxes?

-- 
Javier Palacios Moradillo

CSA "A Cova dos Ratos": 986 - 49 33 81
    Romil 3 baixo, Vigo - Galiza

(((i)))       galiza.indymedia.org
Mais informações acerca da lista imc-galiza