Onderwerp : [Imc-vlaanderen] EDITO: aangepaste EP: nazien aub!

Auteur : tuc2002 op fastmail.fm
E-mail : tuc2002 op fastmail.fm
Datum : Wo Sep 10 08:45:50 PDT 2003


EDITORIALE CODE 
INDYMEDIA VLAANDEREN


Indymedia Vlaanderen is één collectief in een wereldwijd netwerk van
zogenaamde ‘Independent Media Centres’, platformen voor nieuws, duiding
en actieverslagen, waarop iedereen toegang heeft om te lezen of the
publiceren, volgens het principe van ‘open publishing’. Indymedia
Vlaanderen wil berichtgeving brengen over activisme en grassroots thema’s
als onrecht, ecologie en politiek, specifiek vanuit de basis bekeken.
Indymedia functioneert zonder winstoogmerk en is aan geen enkele koepel
of partij gebonden. In de plaats daarvan wordt Indymedia geleid door een
netwerk van individuele ‘media-activisten’.

Indymedia Vlaanderen is toegewijd aan de ethiek van ‘open publishing’.
Deze pagina vertelt je hoe onze nieuwsgaring tot stand komt en op welke
manier je kan bijdragen aan het geheel.

De vrijwilligers binnen Indymedia volgen de site op de voet en dragen bij
aan de productie van zogeheten ‘features’, thema-rubrieken. Artikels op
de nieuwswaaier en in de kalender zijn gefabriceerd door de gebruikers
van het medium. De volgende spelregels zijn opgesteld om ervoor te zorgen
dat de integriteit van de site niet wordt geschaad.

Af en toe zit er niks anders op dan het verwijderen of verstoppen van
artikels die een inbreuk vormen op de filosofie van dit medium.
Onderstaande editoregels moeten daarom in acht worden genomen.

NIEUWSWAAIER OPEN PUBLISHING SPELREGELS (waar wordt er opgetreden ?):

° HERHALINGEN: Publicaties die meermaals worden geplaatst of commentaren
die als artikels worden gepost, worden verwijderd. Ook spam verdwijnt
onherroepelijk van de website. Artikels die je elders op het net vindt
horen thuis in “Andere Media”.

° NON-NIEUWS: Artikels zonder nieuwswaarde worden net zoals spam uit de
newswire geweerd, inclusief: klaagzang, persoonlijke aanvallen, of
bijdragen die ingaan tegen het Mission Statement van IMC-Vlaanderen.

° DISCRIMINATIE: Publicaties die racisme, fascisme, xenofobie, seksisme,
homofobie of andere vormen van discriminatie promoten of rechtvaardigen.

° INCORRECT: Publicaties die feitelijk en onweerlegbaar incorrect of
misleidend zijn.

° RECLAME: Publicaties die persoonlijke of commerciële promotie bevatten.

° HIËRARCHIE: De nieuwswaaier is opgesteld om een nieuwsmedium te vormen,
geen propagandamedium voor politieke groeperingen of enig andere
hiërarchisch georganiseerde organisaties.

° COPYRIGHT: Het klakkeloos overnemen van artikels uit andere bronnen kan
mogelijks juridische en andere problemen met zich meebrengen indien er
auteursrechten mee gemoeid zijn. Maak gebruik van de nieuwslijn genaamd
"Andere Media" om te verwijzen naar artikels die je elders hebt gevonden
(bijv. op andere IMC-websites).

° PRIVACY: Hou rekening met de privacy van anderen als je
(beeld)materiaal van anderen publiceert.

° STOREND: Bij herhaalde publicatie van storende publicaties, zoals
hierboven beschreven, kan het edito-team beslissen de gebruiker in
kwestie voor een bepaalde tijd van de website te verwijderen. 

Vermijd bovendien artikels die louter uit links bestaan,
niet-Nederlandstalige bijdragen en publicaties die louter tot doel hebben
mensen tegen elkaar op te zetten. Goede tips voor het schrijven van
artikels vind je hier [link naar tips ].

De website bestaat uit de volgende onderdelen:

1) NIEUWSWAAIER (rechterkolom)
Indymedia blijft trouw aan de principes van ‘open publishing’. Iedereen
is vrij om bijdragen te plaatsen op de nieuwswaaier of om commentaar te
plaatsen onder bestaande artikels. De vrijwilligers binnen Indymedia
Vlaanderen behouden echter wel het recht om de publicaties die duidelijke
inbreuken blijken te zijn op de bovenstaande principes te verwijderen of
te verbergen. Verborgen publicaties en commentaar zijn te vinden via een
link op de voorpagina


2) COMMENTAAR
Iedereen kan commentaar toevoegen aan het eind van elk artikel op de
nieuwswaaier. Commentaar is onderhevig aan de bovenstaande editoriale
principes. Commentaar kan gebruikt worden om :

- je mening te uiten over eender welke publicatie
- informatie toe te voegen
- incorrecte of slechtmenende informatie te corrigeren
- misinformatie recht te zetten


opmerking: dit is afhankelijk van de beslissingen van de AV.


3) ANDERE MEDIA
Publicaties die je elders hebt gevonden kunnen aan het lezerspubliek
aangeboden worden via “Andere Media”. Anderstalige artikels kunnen enkel
via “Andere Media” aan het lezerspubliek aangeboden worden, al dien je
minstens een korte maar kwalitatieve Nederlandstalige inleiding te
schrijven.


4) KALENDER
Gelieve alle mededelingen en aankondigingen van toekomstige
gebeurtenissen in de kalender te plaatsen. Een link naar de kalender vind
je op de voorpagina.

5) THEMARUBRIEKEN (features)
De thema-rubrieken in de middenkolom van de Indymedia Vlaanderen website
vormen een reflectie van de publicaties op de nieuwswaaier.
Thema-rubrieken of features werpen meer licht op specifieke thema’s, om
ze toegankelijker en alomvattender te maken. Ze worden samengebundeld
door vrijwilligers. Deze vrijwilligers communiceren via de … emaillijst.
Deze lijst is openbaar.

Iedereen kan de … emaillijst vervoegen en voorstellen doen voor nieuwe
features. Een voorstel kan de vorm innemen van een idee of een
vervolledigde feature. Deze features bevatten meestal tussen de 50 en de
80 woorden en bevatten op zijn minst één link naar de nieuwswaaier,
liefst van al met ook links naar achtergrondinformatie buiten de site.
Als niemand bezwaar heeft op een voorstel tot een feature binnen de 24
uur en als het vervolledigd is, verschijnt het in de middenkolom. De 24
uur regeling staat ervoor garant dat iedereen kan bijdragen aan de
middenkolom en biedt tijd om gezamenlijke verbeteringen en bedenkingen
toe te voegen.

DISCLAIMER

Indymedia Vlaanderen is een interactieve site die alomvattende
samenwerking wil bieden. Alle publicaties op de nieuwswaaier zijn de
verantwoordelijkheid van de individuele schrijvers, niet van Indymedia
Vlaanderen. Alhoewel Indymedia Vlaanderen probeert om correctheid op de
nieuwswaaier te garanderen, kan het niet instaan voor wettelijke of
andere verplichtingen en verantwoordelijkheden op de ‘open publishing’
website. De vermelding van externe websites of diensten staat er enkel
voor informatiedoeleinden, en bevatten noch verplichting noch aanrader.
-- 
  
  tuc2002 op fastmail.fm

-- 
http://www.fastmail.fm - The way an email service should be